Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜBÜ İŞLEMLERİ
1 7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
2 Yeni Kulüp Kurma İşlemleri
3 Dernek Statüsünden Spor Kulübü Statüsüne Geçenler
4 Spor Anonim Şirketi Kurma İşlemleri
5 Tüzük Değişikliği İşlemleri
6 Spor Kulübü Tarafından Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler
7 Spor Kulübü Tarafından Yapılacak Bildirimler
8 Spor Kulübü Fesih İşlemleri
9 Spor Dalı Tescili ve Branş İlavesi
10 Spor Kulüpleri Nakdi Yardım İşlemleri
11 Spor Kulüpleri Mevzuatı
12 İletişim

 

 

YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi
2 Spor Kulübü Tüzüğü
3 Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi
4 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet).docx
7 Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.).docx

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

 

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx
DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx
DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx
DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi.docx
1.Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
2.Hazirun Listesi
3.Genel Kurul Duyurusu
4.Genel Kurul Divan Tutanağı
5.Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
4 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet)
6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx
SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER
1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
3 Yerleşim Yeri Değişikliği


SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ


SPOR DALI TESCİLİ VE BRANŞ İLAVESİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Taahhüt Edilen Spor Dallarına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği
2 Spor Kulüpleri Spor Dalı Tescil ve Branş İlavesi Taahhütnamesi
3 Taahhüt Edilen Spor Dalları İçin Antrenörlük Belgesi Fotokopisi
4 Spor Kulübü ile Antrenör Arasında İmzalanan Antrenörlük Sözleşmesi
5 Spor Kulübü Tarafından Taahhüt Edilen Spor Dalı İçin Tesis Bilgileri
6 Spor Dalının Özelliğine Göre İlgili Spor Federasyonu Talimatlarında Belirlenen Diğer Belgeler
7 Spor Kulübü Bilgi Formu


SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
1 Nakdi Yardım Değerlendirme Formu Tıklayınız
2 Kulüp Alındı Belgesi
3 Ayni Bağış Alındı Belgesi Tıklayınız
4 Yetki Belgesi

Spor Kulübü Tüzüğu Örneği