SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

30.04.2019
DUYURU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAZILI VE SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav ile ilgili iş veişlemleriaşağıda yer alan takvime göre gerçekleştirilecektir.Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.

DUYURU SINAV TARİHLERİ.pdf


BELGE TESLİMİ YAPAN ADAYLARDAN BAŞVURU ŞARTLARINI TAŞIYANLARA AİT LİSTE.pdf


SINAV TARİHLERİ TABLOSU.pdf